Bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND của ông Nguyễn Xuân Anh

NDĐT - Kỳ họp bất thường của HĐND TP Đà Nẵng tổ chức sáng 24-11, đã biểu quyết thông qua việc bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND và Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng của ông Nguyễn Xuân Anh, nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.