Hà Nội: Chủ tịch các quận, huyện, thị xã trực tiếp chịu trách nhiệm về phòng, chống sốt xuất huyết

NDĐT - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng vừa ký ban hành Thông báo số 866-TB/TU thông báo kết luận hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn thành phố năm 2017.