Đón đọc Nhân Dân cuối tuần số 50 (Phát hành từ ngày 9-12)

Đón đọc Nhân Dân cuối tuần số 50 (Phát hành từ ngày 9-12)

* Thời sự - Chính trị: Đưa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng vào cuộc sống: Giám sát và kiểm soát quyền lực (PGS, TS Nguyễn Trọng Phúc). (cách đây 18 giờ)