BẠN ÐỌC KIẾN NGHỊ NHỮNG GIẢI  PHÁP CHỐNG THAM NHŨNG,  LÃNG PHÍ

Ðưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo

Thứ Ba, 17/12/2013, 18:20:43
 Font Size:     |        Print

Từ năm học 2013-2014, các cơ sở giáo dục, đào tạo (từ cấp THPT trở lên) đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy theo Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Việc đưa nội dung này vào giảng dạy nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và xây dựng thái độ, ý thức tự giác cho cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; phát huy vai trò của xã hội, của các cơ quan nhà nước, tạo phong trào sâu rộng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, từng bước hình thành văn hóa phòng, chống tham nhũng.

Trước đây, việc giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng trong các cơ sở giáo dục, đào tạo đã được thực hiện thí điểm tại 14 trường thuộc các hệ đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp và các trường dạy nghề đã đạt được kết quả bước đầu. Bộ Giáo dục và Ðào tạo đã lựa chọn tám trường THPT tại Hà Nội, Nam Ðịnh, TP Hồ Chí Minh và Bến Tre. Theo báo cáo của giáo viên và Ban giám hiệu nhà trường các trường THPT được thí điểm thực hiện, học sinh rất hào hứng với nội dung học về phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, một số giáo viên cho rằng, thực trạng tham nhũng ở nước ta còn diễn biến phức tạp nên rất khó lấy dẫn chứng, thí dụ để minh họa cho học sinh; nhất là dẫn chứng về các giải pháp phòng, chống tham nhũng. Ðội ngũ giảng viên, giáo viên tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp không học chuyên ngành luật nên thiếu kiến thức cơ bản; thông tin, tài liệu về phòng, chống tham nhũng chủ yếu tự tìm hiểu trên mạng in-tơ-nét, chưa chính thống...

Ðể thực hiện việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo (từ cấp THPT trở lên) từ năm học 2013-2014, Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ các bộ, ban, ngành liên quan trong việc tổ chức thực hiện. Thanh tra Chính phủ tập trung rà soát, hoàn thiện, phê duyệt, phát hành các tài liệu bồi dưỡng, tập huấn về phòng, chống tham nhũng dành cho giảng viên, giáo viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; giáo viên các trường THPT; giảng viên, giáo viên các trường hành chính, quản lý nghiệp vụ thuộc cơ quan, tổ chức của Ðảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị - xã hội. Bộ Giáo dục và Ðào tạo rà soát, hoàn thiện và tổ chức phê duyệt chương trình, tài liệu giảng dạy dùng cho các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc trách nhiệm quản lý của bộ; hướng dẫn lồng ghép, tích hợp nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giảng dạy trong kế hoạch đổi mới chương trình, tài liệu, sách giáo khoa phù hợp với từng cấp học...

Tuy nhiên, đến nay, việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo (từ cấp THPT trở lên) trên cả nước còn chậm và gặp nhiều khó khăn. Khó khăn lớn nhất là việc bố trí thời gian giảng dạy nội dung này vào chương trình học chính khóa. Ðội ngũ giáo viên tham gia giảng dạy chưa được tập huấn nghiệp vụ, kiến thức về phòng, chống tham nhũng; thiếu tài liệu phục vụ giảng dạy. Sự chỉ đạo UBND các cấp và các cơ quan chức năng chưa kiên quyết hoặc thực hiện một cách hình thức, chung chung.

Thiết nghĩ, công tác phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành và cũng là trách nhiệm của mọi người. Nếu chúng ta thực hiện tốt việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo (từ cấp THPT) trở lên sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên tham gia phòng, chống tham nhũng.

DUY HÙNG (Hà Nội)

Chia sẻ