Ý kiến bạn đọc

Sớm trả lời kiến nghị của doanh nghiệp

Thứ Bảy, 20/05/2017, 04:16:29
 Font Size:     |        Print

Thực hiện chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ninh, Công ty TNHH Hoài Nam Quảng Ninh (Công ty Hoài Nam) đã triển khai đầu tư dự án “Trung tâm giao lưu ẩm thực Phù Đổng I” tại phường Hồng Gai, TP Hạ Long. Dự án này đã được UBND tỉnh Quảng Ninh cho thuê đất tại Quyết định số 4260/QĐ-UB ngày 21-11-2003.

Ngày 23-12-2003, Công ty Hoài Nam ký Hợp đồng thuê đất số 150/HĐ-TĐ, có diện tích là 1.856 m2 đất, với thời hạn 10 năm và được UBND tỉnh Quảng Ninh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2004. Sau khi được giao đất, công ty đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng dự án theo đúng quy hoạch được duyệt.

Từ năm 2012 đến 2014, để ổn định việc sản xuất, kinh doanh, Công ty Hoài Nam đã có nhiều văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét kéo dài thời gian thuê đất. Công ty nhận được Văn bản trả lời số 1537/UBND-QLĐĐ1, ngày 2-4-2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh, nêu rõ: Đồng ý cho Công ty Hoài Nam được tiếp tục gia hạn sử dụng đất đến hết ngày 31-12-2014. Sau khi quy hoạch mở rộng cảng khách quốc tế Hòn Gai và quy hoạch chung xây dựng TP Hạ Long đến năm 2030 được phê duyệt, UBND tỉnh sẽ xem xét, giải quyết theo quy định hiện hành.

Tuy nhiên, sau khi có quy hoạch được duyệt, UBND tỉnh Quảng Ninh không xem xét gia hạn thời gian thuê đất cho doanh nghiệp. Ngày 11-2-2015, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 455/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty Hoài Nam tại phường Hồng Gai, TP Hạ Long, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Hạ Long quản lý. Ngày 23-11-2016, UBND thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 4477/QĐ-UBND phê duyệt mức bồi thường vật kiến trúc trên đất cho Công ty Hoài Nam với mức hơn 12 triệu đồng. Ngày 16-2-2017, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 461/QĐ-UBND, về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định số 455/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Giám đốc Công ty Hoài Nam Nguyễn Quốc Hoài cho biết: Việc thu hồi đất sẽ gây thiệt hại cho doanh nghiệp, ảnh hưởng tình hình sản xuất, kinh doanh. Cơ sở hạ tầng của dự án được đầu tư bài bản với kinh phí hàng chục tỷ đồng, nay phải phá dỡ làm tổn thất và lãng phí. Đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh xem xét việc đền bù, hỗ trợ đúng mức về giá trị công trình, vật kiến trúc và tài sản khác gắn liền với đất mà công ty đã đầu tư trên diện tích đất bị thu hồi”.

Để tiếp tục kinh doanh, Công ty Hoài Nam đã có báo cáo và đề xuất với các ngành chức năng, các cấp chính quyền được tái định cư tại vị trí mới ở phường Hà Khẩu, TP Hạ Long… Tại Văn bản số 3437/SXD-QH, ngày 16-12-2015 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh; Văn bản số 5138/UBND, ngày 31-8-2016 của UBND thành phố Hạ Long đã báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét chấp thuận vị trí địa điểm mà Công ty Hoài Nam đề xuất để di chuyển Trung tâm giao lưu ẩm thực Phù Đổng I và tiếp tục hoạt động tại phường Hà Khẩu, TP Hạ Long. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh có Văn bản số 1611/TNMT-ĐKĐĐ, ngày 28-3-2017, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét hỗ trợ cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, tại Văn bản số 2308/UBND-QLĐĐ1, ngày 7-4-2017, UBND tỉnh Quảng Ninh trả lời tài sản gắn liền với đất không được bồi thường, hỗ trợ. Liên quan đề nghị của Công ty Hoài Nam về việc được tiếp tục đầu tư xây dựng Trung tâm ẩm thực tại phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, ngày 28-9-2016, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có Văn bản số 6082/UBND-QH1, nêu rõ: Công ty Hoài Nam không thuộc diện phải bố trí tái định cư.

Việc thu hồi dự án của Công ty Hoài Nam nhưng chỉ bồi thường, hỗ trợ vật kiến trúc trên đất với giá hơn 12 triệu đồng mà không bố trí tái định cư đã không nhận được sự nhất trí của doanh nghiệp, bởi tại Điều 5 và Điều 6 của Hợp đồng thuê đất số 150/HĐ-TĐ ký ngày 23-12-2003 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh với Công ty Hoài Nam, có điều khoản: “Hai Bên thỏa thuận giải quyết tài sản gắn liền với việc sử dụng đất sau khi kết thúc Hợp đồng này theo quy định của pháp luật. Tranh chấp giữa hai bên trong quá trình thực hiện hợp đồng trước hết được giải quyết bằng thương lượng. Trường hợp không thương lượng được thì tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật”.

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Về việc thu hồi đất tại dự án Trung tâm giao lưu ẩm thực Phù Đổng I, ở TP Hạ Long nhưng chưa bố trí tái định cư là do vướng quy hoạch phân khu tại TP Hạ Long, vì vậy Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh đang cùng UBND TP Hạ Long tìm địa điểm khác phù hợp. Chúng tôi muốn trao đổi thêm với Công ty Hoài Nam để thống nhất địa điểm tái định cư để công ty ổn định sản xuất, kinh doanh và sớm trả lời khiếu nại của doanh nghiệp.

THU HƯƠNG

Chia sẻ