Kết quả thư bạn đọc

Thứ Tư, 03/01/2018, 18:33:06
 Font Size:     |        Print

* Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP Hồ Chí Minh đã giải quyết đơn thư của bà Thiều Thị Hạnh Nguyên

* Trả lời đơn của các hộ dân kiến nghị về chính sách bồi thường thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất bao bì Đại Dương

Báo Nhân Dân nhận được Công văn số 90/ĐHSKĐA ngày 20-12-2017 của Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP Hồ Chí Minh, nội dung chính như sau: Ban Giám hiệu Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP Hồ Chí Minh nhận được đơn tố cáo và kiến nghị của bà Thiều Thị Hạnh Nguyên ngày 27-11-2017. Ngày 4-12-2017, Ban Giám hiệu nhà trường đã tổ chức cuộc họp, có mời Đảng ủy Trường dự để xác định các vấn đề trong nội dung đơn thư. Ban Giám hiệu đã trao đổi, xác định, giải quyết các vấn đề trong nội dung đơn thư gửi Đảng ủy trường của bà Thiều Thị Hạnh Nguyên.

Báo Nhân Dân nhận được Công văn số 3124/UBND-GPMB của UBND huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) trả lời đơn của ông Cao Văn Phương, đại diện các hộ dân xã Trường Lâm kiến nghị về chính sách bồi thường thực hiện dự án Nhà máy sản xuất bao bì Đại Dương do Công ty cổ phần khoáng sản Đại Dương làm chủ đầu tư đối với các hộ dân không hợp lý: Sau khi nghiên cứu đơn của các hộ gia đình, UBND huyện Tĩnh Gia chỉ đạo Hội đồng bồi thường giải quyết trả lời công dân, kết quả giải quyết như sau: Căn cứ Quyết định số 3004/UBND ngày 16-8-2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bao bì Đại Dương tại xã Trường Lâm (Tĩnh Gia, Thanh Hóa), ngày 17-8-2017, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia đã ban hành Quyết định số 4713/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Nhà máy sản xuất bao bì Đại Dương. Trong quá trình triển khai, nhận mốc giải phóng mặt bằng, điều tra khảo sát, xác định diện tích thu hồi của từng hộ, Hội đồng bồi thường, UBND xã xác định có nhiều diện tích đất do điều kiện sản xuất khó khăn, đất xấu, thu nhập thấp không sản xuất, vì vậy tại hội nghị triển khai, Hội đồng bồi thường đưa ra hai phương án để xin ý kiến nhân dân. Sau khi tiếp thu ý kiến, giải trình, phân tích, giải thích các kiến nghị, toàn bộ nhân dân đồng tình thực hiện theo phương án 1. Sau khi có quyết định phê duyệt các hộ gia đình chưa nhận đủ số tiền thì Hội đồng sẽ tiếp tục chi trả theo quyết định phê duyệt; nếu số tiền các hộ gia đình nhận cao hơn so với quyết định phê duyệt thì Công ty cổ phần khoáng sản Đại Dương đồng ý không yêu cầu trả lại (công ty đã có văn bản cam kết). Việc chi trả sẽ thực hiện xong tháng 10-2017.

Đối với kiến nghị dự án Nhà máy sản xuất bao bì Đại Dương không phải là dự án phục vụ quốc phòng - an ninh và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cho nên Công ty cổ phần khoáng sản Đại Dương phải thỏa thuận bồi thường với các hộ có đất bị thu hồi. Theo quy định, Khu kinh tế Nghi Sơn là khu kinh tế trọng điểm quốc gia được Thủ tướng Chính phủ thành lập theo Quyết định số 102/QĐ-TTg ngày 15-5-2006, việc các dự án được chấp thuận đầu tư xây dựng phát triển trong Khu kinh tế Nghi Sơn đều thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất. Vì vậy việc kiến nghị của các hộ yêu cầu Công ty cổ phần khoáng sản Đại Dương phải thỏa thuận với các hộ dân là không có cơ sở. Trong khi diện tích đất thu hồi phần lớn diện tích khó khăn trong quá trình sản xuất nông nghiệp, thu nhập thấp, nhiều thửa đất bỏ hoang đã được đa số nhân dân đồng tình ủng hộ để dự án sớm đi vào hoạt động. Vì vậy, UBND huyện đề nghị các hộ gia đình sớm đồng thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện dự án.

UBND huyện Tĩnh Gia tổ chức hội nghị giải quyết đơn kiến nghị của các hộ gia đình có văn bản trả lời cụ thể chi tiết từng nội dung cho các hộ gia đình tại Văn bản số 2988 ngày 28-11-2017.

Chia sẻ