Tin vắn

Thái Nguyên xóa nghèo cho đồng bào Mông

Thứ Bảy, 10/05/2014, 19:51:18
 Font Size:     |        Print
 

Thanh niên ở xã Bản Liền, huyện Bắc Hà (Lào Cai) phát triển kinh tế gia đình từ trồng chè.

Theo số liệu của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên, ở 47 xóm có đồng bào dân tộc Mông sinh sống, tình trạng thiếu đất sản xuất rất phổ biến. Tính đến tháng 4-2014, cả tỉnh có 929 hộ dân tộc Mông thiếu đất sản xuất. Trong đó có 230 hộ thiếu từ 80% diện tích trở lên; 313 hộ thiếu từ 51- 80%; 253 hộ thiếu dưới 20% diện tích đất sản xuất. Ðất sản xuất đã ít, nhưng ở nhiều nơi, cách thức hỗ trợ con giống, cây trồng đôi khi lại làm khó đồng bào.

UBND tỉnh Thái Nguyên xác định: Ðể nguồn vốn hỗ trợ sản xuất, đời sống phát huy hiệu quả thì điều cần thiết là các sở, ngành liên quan, các địa phương phải xây dựng những mô hình điểm; lựa chọn những cá nhân tích cực để dồn vốn hỗ trợ. Mô hình điểm không chỉ nhằm phát huy hiệu quả vốn chính sách mà quan trọng hơn là có tác dụng khuyến khích các hộ khác tích cực tham gia, từng bước đẩy lùi tính ỷ lại, trông chờ của đối tượng được thụ hưởng.

A.T

Xã Bản Liền một năm xuất khẩu 60 tấn chè

Xã Bản Liền, huyện Bắc Hà (Lào Cai) có tổng diện tích trồng chè là 294 ha, chủ yếu là giống chè Tuyết Shan với hàm lượng tuyết đạt 70%. Sản phẩm chè được chế biến thô, sau đó xuất sang thị trường một số nước, như Ðức, Pháp, I-ta-li-a. Bình quân, mỗi năm Bản Liền cung cấp từ 50 đến 60 tấn chè khô cho thị trường. Năm 2014, chè hữu cơ của nông dân được thu mua với giá 8.500 đồng/kg loại 1, giá cao và ổn định hơn so với các vùng trồng chè trên địa bàn tỉnh.

K.C

Chia sẻ