Thành phố Thái Bình tập trung tinh gọn bộ máy ở cơ sở

Thứ Sáu, 12/01/2018, 19:27:57

Mặc dù đã sắp xếp lại, nhưng tổ chức bộ máy Đảng, chính quyền, đoàn thể cơ sở ở thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Đó là đội ngũ cán bộ chưa thật tinh gọn; chức trách, nhiệm vụ còn chồng chéo, chưa cụ thể, hiệu quả hoạt động chưa cao.

Thành phố Thái Bình tập trung tinh gọn bộ máy ở cơ sở

Người dân và các tổ chức xã hội giao dịch tại bộ phận "một cửa" ở Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thái Bình.Ảnh: NGUYỄN HINH

Thành phố Thái Bình có chín xã, 10 phường với 65 thôn và 297 tổ dân phố. Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thái Bình Vũ Duy Của cho biết: Trong những năm qua, tổ chức bộ máy Đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở của thành phố đã được sắp xếp lại, mối quan hệ công tác được phân định, điều chỉnh phù hợp hơn. Nhiều cán bộ được đào tạo cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý kinh tế, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn hạn chế. Có những cán bộ đảm nhận chức trách, nhiệm vụ gần giống nhau nhưng chưa được sắp xếp lại như: văn phòng đảng ủy và văn phòng UBND; tài nguyên, môi trường và địa chính, xây dựng, tài chính - kế hoạch và kế toán - ngân sách…

Trưởng phòng Nội vụ thành phố Trần Xuân Trường đánh giá: Đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố vẫn còn cồng kềnh. Mỗi thôn, tổ dân phố có trưởng, phó thôn (tổ dân phố) và bí thư chi bộ được hưởng phụ cấp từ ngân sách. Điều đáng nói là một số thôn, tổ dân phố chỉ có khoảng 100 hộ dân; thậm chí có tổ dân phố chưa đến 50 hộ dân với số đảng viên rất ít cũng bố trí một tổ trưởng, một tổ phó, một bí thư chi bộ. Thí dụ phường Trần Hưng Đạo có 23 tổ dân phố thì một tổ có 36 hộ dân, ba tổ có dưới 70 hộ, bảy tổ có từ 75 đến dưới 100 hộ cũng cơ cấu đủ bí thư chi bộ, tổ trưởng, tổ phó dân phố. Vì vậy, ngân sách chi thường xuyên cho tổ chức bộ máy Đảng, chính quyền, đoàn thể ở xã, phường vẫn còn cao (khoảng 11%). Công tác bồi dưỡng cán bộ thôn, tổ dân phố còn hạn chế. Một số nơi bố trí công việc chưa phù hợp với chuyên môn được đào tạo. Nhiều cán bộ được tuyển dụng qua thi tuyển song vẫn lúng túng trong công việc; khả năng tổng hợp, đề xuất giải quyết công việc yếu.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Khánh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình, những bất cập nêu trên cũng diễn ra tại địa bàn khác. Tuy nhiên, việc sắp xếp lại đang là vấn đề lớn, phải có bước đi, cách làm cụ thể. Tỉnh đã giao các địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện với phương châm: Việc gì đã rõ phải khẩn trương thực hiện với quyết tâm cao, bảo đảm dân chủ, công khai, giữ ổn định tình hình ở cơ sở. Phấn đấu đến năm 2020, giảm 10% biên chế ở cấp xã, phường.

Trước mắt, các địa phương, đơn vị cần rà soát, đánh giá đội ngũ bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và tổng kết mô hình bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; chỉ duy trì mô hình này ở những nơi có đủ điều kiện. Rà soát, đánh giá lại đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố; khẩn trương và cương quyết sắp xếp, sáp nhập các đơn vị không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định, phấn đấu giảm 10% số thôn, tổ dân phố; hướng tới thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng dân phố.

Thực hiện chỉ đạo nói trên, thời gian tới, thành phố Thái Bình sẽ triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết T.Ư 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời tập trung thực hiện Đề án số 04 của Thành ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sắp xếp bộ máy của tổ chức đảng, chính quyền cơ sở bảo đảm tinh gọn. Thành phố rà soát lại đội ngũ cán bộ trong các tổ chức đảng, chính quyền từ thành phố, xã, phường đến thôn, tổ dân phố, sắp xếp lại theo hướng thu gọn, phân công kiêm nhiệm những vị trí, chức danh chồng chéo, trùng lắp, phấn đấu giảm chỉ tiêu biên chế cán bộ mà tỉnh đề ra. Thành phố sẽ đánh giá lại đội ngũ bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND, bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng thôn, để bố trí, sắp xếp hợp lý ở những nơi có điều kiện lồng ghép bí thư chi bộ với trưởng thôn, tổ dân phố, sắp xếp lại quy mô tổ dân phố theo quy định của Nhà nước.

Đồng chí Vũ Duy Của cho biết: Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy sau khi đã sắp xếp, thành phố xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở, từng bước đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới; có chính sách đối với cán bộ khi tinh giản biên chế. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác quản lý cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên có chức vụ ở cơ sở. Thành phố cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên; kịp thời thay thế những cán bộ có khuyết điểm, không hoàn thành nhiệm vụ nhằm củng cố lòng tin của nhân dân đối với tổ chức đảng và chính quyền các cấp.

HỒNG VĂN