Thúc đẩy phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ Bảy, 13/01/2018, 19:57:30
 Font Size:     |        Print
Tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Đỗ Văn Chiến vừa có buổi tiếp và làm việc với ông Ô.Đi-ô-nê, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB) về kế hoạch và nội dung hợp tác giữa UBDT và WB trong giai đoạn tới.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2017, cũng như những định hướng trong năm 2018 và những năm tiếp theo, Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến hy vọng WB tiếp tục hợp tác chặt chẽ với UBDT để triển khai các mục tiêu đặt ra, trong đó có một số việc trọng tâm là: Xây dựng chuỗi giá trị ở vùng DTTS; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hoạch định chính sách, những người thực thi chính sách và cộng đồng các dân tộc ở địa phương; thành lập Trung tâm hỗ trợ đồng bào DTTS.

Chia sẻ