Hội nghị toàn quốc sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Thứ Tư, 16/05/2018, 20:40:03

Ngày 16-5, tại Hà Nội, Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị toàn quốc sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự Hội nghị.

Dự hội nghị, có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Văn Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư; Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước; Võ Văn Phuông, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc T.Ư. Các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Võ Văn Phuông, chủ trì hội nghị.

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị trong hai năm qua, do đồng chí Võ Văn Thưởng trình bày, nêu rõ: Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã và đang đạt được những kết quả quan trọng; bước đầu ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 từng bước tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng, trong hệ thống chính trị và nhân dân. Nhiều mô hình hay, cách làm mới, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều trên các lĩnh vực và trong các tầng lớp nhân dân. Nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt chi bộ thường kỳ, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của các cấp chính quyền, đoàn thể; tạo chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao niềm tin của nhân dân với chính quyền, với Đảng.

Các đại biểu Bộ, ban, ngành T.Ư và địa phương sôi nổi thảo luận.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng ghi nhận những kết quả các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp đã làm được trong việc thực hiện Chỉ thị số 05; biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên khắp mọi miền đất nước; đồng thời nêu rõ những hạn chế, tồn tại cần khắc phục.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, lâu dài của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong tổ chức thực hiện, cần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của tập thể cấp ủy và người đứng đầu. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 phải gắn với việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm, triệt để những vấn đề bức xúc, những hạn chế, khuyết điểm. Các cấp ủy, chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cần đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, đấu tranh ngăn chặn sự xuống cấp một số mặt đạo đức xã hội. Từ nay đến dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-2020) có nhiều việc phải làm, trong đó cần tập trung làm tốt, có hiệu quả hai nội dung. Thứ nhất: Phát động phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng của Bác trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân. Thứ hai: Tạo nên phong trào trong toàn xã hội về tình thương yêu đồng bào, đồng chí theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Để học tập và làm theo Bác trở thành ý thức tự giác, thói quen, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên trong từng suy nghĩ, hành động đều phải đặt mình vào vị trí là “công bộc”, “đầy tớ” của nhân dân như Bác đã dạy; thường xuyên ý thức bảo đảm quyền lợi của nhân dân, lợi ích của đất nước, việc có lợi cho dân, cho nước thì khó mấy cũng phải làm, ngược lại, việc có hại cho dân, cho nước phải cương quyết tránh. Các cấp ủy cần tăng cường hơn nữa trong chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí, xuất bản, tuyên truyền, tích cực đổi mới nội dung, hình thức thông tin, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời giới thiệu những gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có nhiều thành tích trong học tập và làm theo Bác, tạo sự lan tỏa trong xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị; chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt hoặc thiếu quan tâm, triển khai một cách hình thức Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị...

PV