Hội nghị - Hội thảo

Thứ Bảy, 15/09/2018, 02:09:20

Ngày 14-9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc T.Ư tháng 9- 2018, hình thức trực tuyến với 223 điểm cầu trong cả nước.

Tại hội nghị, các báo cáo viên được thông tin về: Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; công tác chuẩn bị Ðại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư Ðảng, khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và những vấn đề đặt ra và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Ðịnh hướng công tác thời gian tới, Ban Tuyên giáo T.Ư nhấn mạnh, cần tập trung tuyên truyền việc thực hiện nghị quyết các hội nghị Ban Chấp hành T.Ư 6, T.Ư 7 (khóa XII); tuyên truyền về kết quả chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Cộng hòa Hung-ga-ri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN). Tiếp tục tuyên truyền sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm cho năm học 2018 - 2019; nhất là tuyên truyền biểu dương những nỗ lực vượt qua khó khăn của thầy và trò ở những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, bão lũ, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

★ Chiều 14-9, tại Hà Nội, T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội thảo lồng ghép giới trong sách giáo khoa phổ thông.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, phân tích các nội dung: tổng quan về giới và một số kỹ năng phân tích giới; vấn đề trong sách giáo khoa qua kết quả nghiên cứu của UNESCO. Ðồng thời, đề xuất giải pháp lồng ghép giới trong quá trình biên soạn, biên tập, xuất bản sách giáo khoa nhằm góp phần thay đổi nhận thức của thế hệ trẻ, đẩy nhanh quá trình bình đẳng giới thực chất như: bảo đảm sự cân đối về hình ảnh, vai trò, nghề nghiệp... của phụ nữ và nam giới trong nội dung bài học, hình ảnh minh họa. Khuyến khích những hình ảnh tích cực về phụ nữ và nam giới trong những lĩnh vực thường được coi không phải là thế mạnh (phụ nữ làm lãnh đạo, nam giới chăm sóc gia đình); khẳng định vai trò và đóng góp của phụ nữ trong xã hội.

PV