Hải Phòng đẩy mạnh cải cách hành chính

Thứ Sáu, 05/04/2013, 21:40:32
 Font Size:     |        Print
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01 của Thành ủy Hải Phòng về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015, năm 2013, Hải Phòng tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm đạt mục tiêu: Cắt giảm, nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là các TTHC liên quan đến người dân và doanh nghiệp;

100% TTHC được cập nhật, công khai trên cổng thông tin điện tử thành phố; hoàn thiện mô hình tổ chức để bảo đảm thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" ở tất cả các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước... Ðể đạt được mục tiêu này, Hải Phòng tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Thường xuyên kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật ở các lĩnh vực; tiếp tục rà soát các quy định về TTHC ở các lĩnh vực để kịp thời bổ sung, sửa đổi, thay thế, bãi bỏ các quy định về TTHC không cần thiết, không còn phù hợp; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận "một cửa", "một cửa liên thông" của các cơ quan đơn vị; bảo đảm giải quyết TTHC thực chất, hiện đại, rút ngắn thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp đến thực hiện các thủ tục CCHC.

 Tỉnh ủy Trà Vinh vừa ban hành chỉ thị về việc cấm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức sử dụng rượu, bia trong thời gian làm việc; chấn chỉnh việc chấp hành quy định trong giờ hành chính và việc chấp hành kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên, nhằm khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Ðảng. Theo đó, các tổ chức đảng tăng cường kiểm tra, giám sát việc đảng viên chấp hành 19 điều đảng viên không được làm; tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nângcao trách nhiệm củacán bộ, đảng viên khi phục vụ nhân dân, giải quyết tranh chấp, khiếu kiện. Nhằm sắp xếp lại đội ngũ cán bộ theo phân cấp quản lýphù hợp với trình độ, năng lực cán bộ và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, tỉnh vừa quyết định điều động, luân chuyển, phân công, bổ nhiệm 32 cán bộ; giải quyết chính sách nghỉ hưu sáu cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý; đồng ý cho nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu hai đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các sở, ngành đã sắp xếp, bố trí 24 cán bộ, điều động, luân chuyển 38 cán bộ.

PV và CTV
Theo:

Chia sẻ