Gặp mặt cán bộ Tuyên huấn Khu ủy Trị Thiên - Huế

Thứ Bảy, 03/08/2013, 09:12:00
 Font Size:     |        Print
 

Đồng chí Đinh Thế Huynh trao Kỷ niệm chương cho các cán bộ Tuyên huấn Khu ủy Trị Thiên – Huế.

NDĐT- Sáng nay 3-8, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp với Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế long trọng tổ chức buổi gặp mặt cán bộ tuyên huấn Khu ủy Trị Thiên - Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

 

Đến dự có các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tư tưởng – Văn hóa T.Ư; Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế; đại diện Thường trực Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế; Ban liên lạc tuyên huấn Trường Sơn và đông đảo cán bộ tuyên huấn Khu ủy Trị Thiên - Huế.

Tại buổi gặp mặt, các cán bộ Ban Tuyên huấn Khu ủy Trị Thiên - Huế cùng nhau ôn lại truyền thống, những kỷ niệm sâu sắc về những ngày khó khăn gian khổ nhưng rất đỗi tự hào của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Thời gian đầu mới thành lập, Ban Tuyên huấn Khu ủy Trị Thiên - Huế đã gặp không ít khó khăn. Theo đà phát triển của cuộc kháng chiến, Ban nhanh chóng kiện toàn về tổ chức bộ máy, phát triển ngày càng lớn mạnh. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, công tác tuyên huấn ở các tỉnh ủy, thành ủy, khu ủy miềm Nam đã được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ. Đội ngũ những người làm công tác tuyên huấn Khu ủy Trị Thiên – Huế đã thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đến với nhân dân.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Công tác tuyên huấn đã cổ vũ lòng yêu nước, truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc ta, cuốn hút hàng triệu người con ở khắp mọi miền đất nước tham gia kháng chiến đánh đuổi quân xâm lược, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Trong từng giai đoạn chiến tranh ác liệt, đội ngũ làm công tác tuyên huấn Khu ủy Trị Thiên - Huế đã không ngại hy sinh, gian khổ, bám sát cơ sở, làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác dân vận, công tác địch vận, đưa nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng, chính sách của Mặt trận, của chính quyền cách mạng đến với các tầng lớp nhân dân trong vùng giải phóng, vùng giáp ranh và vùng tạm thời do địch kiểm soát.

Công tác tuyên huấn thời kỳ đó đã thành công trong việc vận động nhân dân bám đất, bám làng, “một tấc không đi, một ly không rời”, cổ vũ động viên toàn dân và toàn quân ta hưởng ứng các phong trào thi đua cách mạng, nổi dậy đấu tranh, đấu tranh và nổi dậy, dũng cảm chiến đấu làm nên thắng lợi vẻ vang, góp phần cùng quân dân cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Hiện nay, trong bối cảnh tình hình thời cơ thuận lợi, đan xen những thách thức lớn, công tác tư tưởng của Đảng chịu sự tác động hết sức phức tạp và không ít khó khăn. Vì vậy, công tác tuyên giáo cần có sự đổi mới về phương thức, nội dung và phương pháp cho phù hợp, đáp ứng được những yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Đồng chí Đinh Thế Huynh đã yêu cầu: phát huy truyền thống vẻ vang của tuyên huấn Khu ủy Trị Thiên - Huế, trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, Ban Tuyên giáo các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình cần đổi mới hoạt động, làm tốt công tác tham mưu giúp các cấp ủy triển khai công tác tuyên giáo, góp phần lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương. Các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, văn hóa, văn nghệ, công tác khoa giáo, biên soạn lịch sử Đảng; chú trọng công tác lý luận chính trị, đạo đức cách mạng, truyền thống anh hùng của quê hương, đất nước cho cán bộ, dang viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Ban Tuyên giáo các tỉnh cần sớm tổ chức tập hợp, sưu tầm tư liệu về tuyên huấn Khu ủy Trị Thiên – Huế để tham gia công trình: “Sự độc đáo, sáng tạo và những bài học kinh nghiệm chủ yếu của công tác tuyên huấn ơt miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954 – 1975”; tiếp tục triển khai việc sưu tầm và biên soạn "Lịch sử Tuyên huấn miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954-1975".

Dịp này, Ban Tuyên giáo T.Ư đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác Tuyên giáo” cho 85 đồng chí, đồng thời cũng truy tặng Kỷ niệm chương cho 8 đồng chí là những cán bộ Tuyên huấn Khu ủy Trị Thiên - Huế đã có nhiều đóng góp vào quá trình phát triển của ngành Tuyên giáo.

 

CÔNG HẬU
Theo:

Chia sẻ