Diễn đàn Chủ nhật

Khắc phục yếu kém của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

Thứ Bảy, 03/08/2013, 15:24:00
 Font Size:     |        Print
Sau nhiều năm xây dựng và phát triển, nhìn về tổng thể, hệ thống thiết chế văn hóa, thể dục - thể thao ở nước ta đã hình thành từ cấp Trung ương đến các cấp cơ sở, mặc dù chưa thật sự phủ khắp các địa phương một cách đầy đủ và hoàn thiện. Với hệ thống đã có này, nếu hoạt động hiệu quả, chắc chắn sẽ tác động rất lớn, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nhiều thiết chế văn hóa, thể dục - thể thao, nhất là ở cấp cơ sở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo vẫn chưa thật sự khai thác hết công năng, thậm chí rơi vào tình trạng đầu tư rồi bỏ không lãng phí. Nếu có hoạt động thì cũng thiếu vắng người tham gia hoặc chỉ hoạt động cầm chừng vào các dịp lễ, Tết. Theo thống kê gần đây, có đến hơn 50% số nhà văn hóa cộng đồng ở các buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số của Ðác Nông bị hư hỏng, không được quan tâm đầu tư trang thiết bị và có nơi đã ngừng hoạt động từ nhiều năm nay. Nhiều nhà văn hóa cấp xã, cấp thôn ở các tỉnh trong cả nước được đầu tư hàng trăm triệu đồng thì nay chỉ được dùng làm nơi hội họp của các đoàn thể. Thậm chí ngay ở ngoại thành Hà Nội, nhiều nhà văn hóa thôn xây dựng khang trang, nhưng sau khi khánh thành cũng bị bỏ không trong một thời gian dài và trở nên cũ nát hoặc hoạt động không hết công suất.

 Một trong những nguyên nhân của thực trạng yếu kém của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở là do phần lớn các công trình được xây dựng đã lâu, không theo quy hoạch và thiết kế thống nhất, quá nhỏ hoặc không phù hợp sinh hoạt và thực tế nông thôn, miền núi nước ta. Kinh phí đầu tư cho hoạt động và trang thiết bị thiếu hoặc không có dẫn đến tình trạng xuống cấp của các công trình và khiến việc khai thác sử dụng gặp khó khăn, không phát huy hiệu quả. Tùy theo khả năng ngân sách của địa phương mà mỗi nơi chi cho hoạt động văn hóa, thể thao ở mức độ khác nhau. Hiện tại, kinh phí hoạt động ở các nhà văn hóa, khu thể thao của các vùng nông thôn là do nhân dân đóng góp và cũng chỉ đủ cho các hoạt động kỳ cuộc, không có nguồn thu cho hoạt động thường xuyên. Ðội ngũ cán bộ văn hóa, thể thao cơ sở ở cấp xã, phường, thôn, bản còn thiếu và yếu, chủ yếu sử dụng cán bộ kiêm nhiệm.

 Nhằm khắc phục thực trạng nêu trên, thúc đẩy hoạt động hiệu quả của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, điều quan trọng nhất là các cấp ủy, chính quyền địa phương phải thật sự quan tâm xây dựng đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, quán triệt quan điểm phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa, dành nguồn kinh phí thích đáng đầu tư cho văn hóa bên cạnh việc đầu tư cho các lĩnh vực kinh tế. Cùng với việc đầu tư xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao và trang thiết bị hoạt động, một công việc không kém phần quan trọng là đào tạo đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở và xây dựng cơ chế, chính sách bồi dưỡng thích đáng để họ yên tâm công tác. Có cơ sở vật chất, có cán bộ, song để hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao hoạt động hiệu quả, phát huy được vai trò của mình, đòi hỏi phải có sự đổi mới tư duy, đổi mới phương thức hoạt động. Trước hết, cần loại bỏ tư tưởng bao cấp, trông chờ nguồn kinh phí của ngân sách Nhà nước. Ðiều này đòi hỏi sự năng động, sáng tạo và trách nhiệm của các cán bộ văn hóa cơ sở bởi hình thức hoạt động sẽ mang lại sức sống của các thiết chế văn hóa, thể thao. Trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, việc thực hiện phương thức xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể thao là cần thiết. Muốn vậy, hình thức hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao phải có sức hấp dẫn, phong phú và bám sát đời sống, đáp ứng nhu cầu, sở thích của nhân dân, thu hút mọi người tham gia.

 Từ sự năng động, tìm tòi các hình thức hoạt động đó, đã có không ít thiết chế văn hóa, thể thao ở cấp cơ sở thu hút được sự quan tâm của các nhà tài trợ. Ðây là nguồn kinh phí không nhỏ giúp hệ thống thiết chế, văn hóa ở nhiều nơi tái đầu tư để duy trì và tiếp tục có những sáng tạo mới, hoạt động hiệu quả hơn. Tất nhiên, trong quá trình đó, rất cần sự tham mưu, hướng dẫn của cơ quan quản lý văn hóa cấp trên nhằm định hướng khai thác, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao đã có.

NGUYỄN THU HIỀN
Theo:

Chia sẻ