NDĐT - Ngày 6-5, tại Hà Nội, Viện chính sách công và pháp luật phối hợp Tạp chí Nghiên cứu lập pháp - Viện Nghiên cứu lập pháp (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) tổ chức Hội thảo khoa học “Tổ chức bộ máy nhà nước theo Hiến pháp năm 2013”.
Thứ sáu, 05/09/2014 - 08:45 PM (GMT+7)
Sáng 5-9, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) tổ chức Hội nghị cộng tác viên phía bắc và phát hành cuốn sách "Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam - nền tảng chính trị, pháp lý cho công cuộc đổi mới toàn diện đất nước trong thời kỳ mới". Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu dự hội nghị.
Trang 1/3123