Thứ sáu, 05/09/2014 - 08:45 PM (GMT+7)
Sáng 5-9, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) tổ chức Hội nghị cộng tác viên phía bắc và phát hành cuốn sách "Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam - nền tảng chính trị, pháp lý cho công cuộc đổi mới toàn diện đất nước trong thời kỳ mới". Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu dự hội nghị.
Trang 1/3123