Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Phó Chánh Văn phòng Chính phủ Nhật Bản

  12/04/2015
TTXVN - Chiều 12-4, tại TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Phó Chánh Văn phòng Chính phủ Nhật Bản Hi-rô-si-ghê Xê-cô và đoàn đại biểu Nhật Bản thăm làm việc tại Việt Nam. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi lời thăm hỏi đến Nhật hoàng, Hoàng hậu và Thủ tướng Nhật Bản S.A-bê, đồng thời hoan nghênh chuyến thăm làm việc của đoàn về dự án xây dựng Ðại học Việt - Nhật. 

Triển vọng tốt đẹp của ngành giáo dục Việt Nam

  12/02/2014
Toàn dân, trong đó có đội ngũ nhà giáo, nhà quản lý giáo dục đều phấn khởi chào đón bản Hiến pháp sửa đổi đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 28-11-2013 tại kỳ họp thứ 6, trong đó có Điều 61 nói về giáo dục và đào tạo (GD và ĐT). Điều 61 khẳng định vai trò của giáo dục đúng thời điểm nền giáo dục nước nhà phải đổi mới căn bản, toàn diện, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế theo tinh thần nghị quyết Hội nghị T.Ư 8, khóa XI. 

Triển khai thi hành Hiến pháp trong lực lượng Công an nhân dân

  20/01/2014
Ngày 20-1, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Hiến pháp (sửa đổi) trong lực lượng Công an nhân dân (CAND). Ðại tướng Trần Ðại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an chủ trì hội nghị. Cùng dự, có các đồng chí trong Ðảng ủy Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư và đại diện lãnh đạo các đơn vị trong toàn lực lượng CAND. 

Chính sách mới - Quyết định mới

  20/02/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 10/2017/NÐ-CP về quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam (EVN). 

Điểm mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 về xóa án tích, hoàn thiện pháp luật về lý lịch tư pháp

  10/06/2016
Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015 đã sửa đổi cơ bản chế định xóa án tích theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người bị kết án tái hòa nhập cộng đồng, ổn định để làm ăn, sinh sống. 

Phát hành cuốn sách giới thiệu Hiến pháp (sửa đổi)

  05/09/2014
Sáng 5-9, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) tổ chức Hội nghị cộng tác viên phía bắc và phát hành cuốn sách "Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam - nền tảng chính trị, pháp lý cho công cuộc đổi mới toàn diện đất nước trong thời kỳ mới". Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu dự hội nghị. 

Quy định của Hiến pháp về Tòa án nhân dân

  11/04/2014
Hiến pháp (sửa đổi) được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 28-11-2013 đã kế thừa những thành tựu lập hiến của các bản Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 và 1992, đồng thời tiếp thu những tư tưởng mới về Nhà nước pháp quyền cũng như thực tiễn công cuộc Đổi mới và hội nhập của đất nước ta trong giai đoạn hiện nay. Hiến pháp (sửa đổi) là cơ sở hiến định quan trọng cho công cuộc đổi mới toàn diện ở đất nước ta nói chung, tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân (TAND) trong tiến trình Cải cách tư pháp nói riêng trong thời gian tới. 

Ðẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Hiến pháp (sửa đổi)

  06/04/2014
Ngày 5-4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp (sửa đổi) cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên. Dự hội nghị, có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư; đại diện lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Sớm luật hóa những hiến định mới trong Hiến pháp

  04/04/2014
Với tinh thần kịp thời đưa Hiến pháp (sửa đổi) vào thực tiễn cuộc sống, ngày 2-1-2014, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ra Nghị quyết số 718, ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp. Các cơ quan của Quốc hội đã khẩn trương triển khai thi hành Hiến pháp, trước tiên là rà soát, sửa đổi, bổ sung các điều luật, pháp lệnh, đồng thời có những nghiên cứu, đóng góp sâu hơn về hoàn thiện hệ thống pháp luật theo yêu cầu của bản Hiến pháp có hiệu lực thi hành ngay từ ngày đầu năm nay.  

Sự khẳng định nhất quán và phát triển về nhiệm vụ "Bảo vệ Tổ quốc" của Hiến pháp (sửa đổi)

  01/04/2014
Hiến pháp năm 1992 được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở trung thành, phát triển nhiều nội dung của các Hiến pháp nước ta trước đây phù hợp với tình hình thế giới, khu vực, trong nước, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và nguyện vọng của nhân dân trong điều kiện lịch sử mới đã có hiệu lực thi hành. 

Những điểm mới của Hiến pháp (sửa đổi) về Chính phủ

  25/03/2014
Việc Quốc hội khóa XIII thông qua Hiến pháp (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ sáu (ngày 28-11-2013) là một sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng bậc nhất của đất nước trong năm 2013, thể hiện sự kết tinh trí tuệ của cả dân tộc ta trên con đường phát triển. Hiến pháp (sửa đổi) có rất nhiều đổi mới và chính những đổi mới đó là cơ sở hiến định quan trọng mở đường cho việc tiếp tục cải cách, đổi mới để đất nước ta phát triển. 

Quốc hội trong Hiến pháp (sửa đổi)

  12/03/2014
Ngày 28-11-2013, với 97,59% số phiếu tán thành, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi). Ðây là một sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng có tính lịch sử, mở ra một thời kỳ mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở nước ta. 

Chế độ kinh tế trong hiến pháp tạo điều kiện đổi mới và phát triển toàn diện

  17/02/2014
Trên cơ sở lồng ghép chương II và III trong Hiến pháp năm 1992 với nhiều nội dung đổi mới sâu sắc và toàn diện, Chế độ kinh tế trong Hiến pháp sửa đổi vừa tạo môi trường pháp lý hết sức thông thoáng khơi nguồn nội lực, thu hút ngoại lực cho tất cả các thành phần kinh tế đua tài phát triển sản xuất, kinh doanh, vừa bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với an sinh xã hội, phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường. 

Những nội dung mới trong Hiến pháp về Công đoàn Việt Nam và định hướng tổ chức thực hiện

  04/02/2014
Hiến pháp (sửa đổi) được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28-11-2013, là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước ta, là sự kỳ vọng và mong đợi của nhân dân Việt Nam nói chung, của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam nói riêng. Công đoàn Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và người lao động một lần nữa được tiếp tục khẳng định trong Hiến pháp. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cơ bản của Đảng đối với các dân tộc thiểu số trong Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam

  28/01/2014
Việt Nam là quốc gia đa dân tộc và đa tôn giáo; với 90 triệu người. Dân tộc Kinh là dân tộc đa số với hơn 85%, 53 dân tộc còn lại chỉ chiếm hơn 14% tổng dân số cả nước, gọi chung là các dân tộc thiểu số. Mỗi dân tộc có tiếng nói, phong tục tập quán, bản sắc văn hóa riêng. Chính điều đó làm nên đặc điểm văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng, giàu bản sắc. Trong 63 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, có 52 tỉnh, thành phố có dân tộc thiểu số cư trú tập trung theo cộng đồng; mà tập trung đông nhất ở vùng miền núi, trung du (chiếm 2/3 tổng diện tích đất liền Việt Nam) và Nam Bộ nước ta. Đa số các vùng cư trú từ lâu đời của các dân tộc thiểu số lại là vùng căn cứ địa cách mạng trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trước đây; là vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên cương của Tổ quốc. Đó là những vùng giàu tiềm năng phát triển kinh tế và có vị trí hết sức trọng yếu về quốc phòng - an ninh của đất nước. Dù khác nhau về văn hóa, và trước đây cách xa nhau về nơi cư trú, nhưng các dân tộc lại có chung một Tổ quốc, một vận mệnh lịch sử quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Trong thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số phía nam ngày 19-4-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau... 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

  24/01/2014
Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam vừa được Kỳ họp thứ sáu, QH khóa XIII thông qua. Hiến pháp có nhiều nội dung mới rất quan trọng, trong đó có Ðiều 9 quy định về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQVN nhằm tạo điều kiện để MTTQVN thực hiện tốt chức năng tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.  

Hiến pháp và thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước

  21/01/2014
Tại phiên họp tổng kết hoạt động của Ủy ban sửa đổi Hiến pháp, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: "Ngày 28-11-2013, với tuyệt đại đa số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã thông qua Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. Đây là sự kiện chính trị, pháp lý đặc biệt quan trọng, đánh dấu một bước tiến mới trong lịch sử lập pháp của nước ta, là sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của các vị đại biểu Quốc hội, phản ánh được ý chí nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân".