NDĐT - Ngày 6-5, tại Hà Nội, Viện chính sách công và pháp luật phối hợp Tạp chí Nghiên cứu lập pháp - Viện Nghiên cứu lập pháp (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) tổ chức Hội thảo khoa học “Tổ chức bộ máy nhà nước theo Hiến pháp năm 2013”.
Thứ sáu, 11/04/2014 - 02:12 AM (GMT+7)
Hiến pháp (sửa đổi) được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 28-11-2013 đã kế thừa những thành tựu lập hiến của các bản Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 và 1992, đồng thời tiếp thu những tư tưởng mới về Nhà nước pháp quyền cũng như thực tiễn công cuộc Đổi mới và hội nhập của đất nước ta trong giai đoạn hiện nay. Hiến pháp (sửa đổi) là cơ sở hiến định quan trọng cho công cuộc đổi mới toàn diện ở đất nước ta nói chung, tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân (TAND) trong tiến trình Cải cách tư pháp nói riêng trong thời gian tới.
Chủ nhật, 06/04/2014 - 03:03 AM (GMT+7)
Ngày 5-4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp (sửa đổi) cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên. Dự hội nghị, có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư; đại diện lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Thứ sáu, 04/04/2014 - 02:10 AM (GMT+7)
Với tinh thần kịp thời đưa Hiến pháp (sửa đổi) vào thực tiễn cuộc sống, ngày 2-1-2014, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ra Nghị quyết số 718, ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp. Các cơ quan của Quốc hội đã khẩn trương triển khai thi hành Hiến pháp, trước tiên là rà soát, sửa đổi, bổ sung các điều luật, pháp lệnh, đồng thời có những nghiên cứu, đóng góp sâu hơn về hoàn thiện hệ thống pháp luật theo yêu cầu của bản Hiến pháp có hiệu lực thi hành ngay từ ngày đầu năm nay.
Thứ ba, 01/04/2014 - 02:52 AM (GMT+7)
Hiến pháp năm 1992 được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở trung thành, phát triển nhiều nội dung của các Hiến pháp nước ta trước đây phù hợp với tình hình thế giới, khu vực, trong nước, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và nguyện vọng của nhân dân trong điều kiện lịch sử mới đã có hiệu lực thi hành.
Thứ ba, 25/03/2014 - 03:17 AM (GMT+7)
Việc Quốc hội khóa XIII thông qua Hiến pháp (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ sáu (ngày 28-11-2013) là một sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng bậc nhất của đất nước trong năm 2013, thể hiện sự kết tinh trí tuệ của cả dân tộc ta trên con đường phát triển. Hiến pháp (sửa đổi) có rất nhiều đổi mới và chính những đổi mới đó là cơ sở hiến định quan trọng mở đường cho việc tiếp tục cải cách, đổi mới để đất nước ta phát triển.
Thứ tư, 12/03/2014 - 03:35 AM (GMT+7)
Ngày 28-11-2013, với 97,59% số phiếu tán thành, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi). Ðây là một sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng có tính lịch sử, mở ra một thời kỳ mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở nước ta.