Quyết tâm đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức

Thứ Sáu, 21/06/2013, 21:03:00
 Font Size:     |        Print
 

(Ảnh: VOV)

Sau một tháng làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao trước nhân dân cả nước, hôm qua, ngày 21-6, Kỳ họp thứ 5 (QH khóa XIII) đã hoàn thành chương trình đề ra và bế mạc.

 

Tại kỳ họp này, QH đã xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng được nhân dân cả nước và dư luận thế giới quan tâm theo dõi: Tiếp tục cho ý kiến hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân; xem xét, thảo luận về Dự án Luật Ðất đai (sửa đổi); lần đầu tiên QH tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn; chất vấn và trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ...

Ðây là kỳ họp giữa năm, được tiến hành trong thời điểm tình hình kinh tế khu vực và thế giới đang trong quá trình phục hồi; kinh tế trong nước có những chuyển biến tích cực, nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn: kinh tế vĩ mô vẫn chưa ổn định; việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, xử lý nợ xấu chậm được giải quyết; tồn kho hàng hóa và bất động sản còn lớn; số doanh nghiệp ngừng hoạt động tiếp tục tăng; việc làm, thu nhập và đời sống của một bộ phận người lao động gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình nêu trên, với trọng trách trước nhân dân và yêu cầu phát triển đất nước đòi hỏi toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân đoàn kết một lòng, tích cực và quyết liệt triển khai Ðề án tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế, tạo cho được bước chuyển biến tích cực về mọi mặt; từng bước tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển; bảo đảm kinh tế vĩ mô ổn định hơn; nợ xấu, hàng tồn kho giảm; tạo thêm nhiều việc làm, bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, tạo đà phát triển bền vững cho những năm sau.

Các cấp, các ngành cần căn cứ vào tình hình cụ thể, đề ra những giải pháp phù hợp, sát thực tạo chuyển biến mới trong quá trình tháo gỡ khó khăn. Trước mắt, trong lĩnh vực nông nghiệp, cần hỗ trợ nông dân ổn định sản xuất, xây dựng những mô hình thiết thực để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong trồng trọt, chăn nuôi thủy, hải sản, rừng. Tập trung thu mua lúa gạo tồn đọng, tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, bảo đảm người trồng lúa có lãi ít nhất 30%. Ðẩy mạnh việc tiêu thụ nông sản, ổn định giá thu mua lúa, hỗ trợ tín dụng, bảo hiểm, thuế cho nông dân. Tạo nhiều việc làm, thu hút nguồn lao động xã hội, các bộ, ngành, địa phương cần triển khai thực hiện tốt Ðề án dạy nghề cho lao động nông thôn; tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu lao động, trong đó chú trọng các thị trường ổn định, chi phí thấp, quyền lợi của người lao động được bảo đảm. Tiếp tục thực hiện lộ trình điều chỉnh lương tối thiểu theo quy định của pháp luật về lao động.

Cần tiếp tục thực hiện tốt Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Rà soát, đánh giá các dự án, công trình đang được đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015, nhưng còn thiếu vốn; đồng thời tiếp tục rà soát tổng thể các dự án đầu tư công, đánh giá việc cắt giảm, dừng thi công để có điều chỉnh hợp lý, hạn chế gây tổn thất lớn và sự mất cân đối trong việc thực hiện đồng bộ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của một số địa phương; bảo đảm bố trí đủ nguồn vốn để phát huy hiệu quả của dự án đầu tư sau khi rà soát. Ðẩy nhanh hơn nữa tốc độ giải ngân vốn đầu tư phát triển nhằm hỗ trợ tổng cầu của nền kinh tế; đồng thời có phương án xử lý nhanh các khoản nợ đọng, nhất là nợ đọng đối với doanh nghiệp trong xây dựng cơ bản. Nỗ lực đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, chất lượng phục vụ của bộ máy chính quyền các cấp. Tập trung đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giải quyết các vấn đề bức xúc xã hội.

Kỳ họp thứ 5 của QH đã thành công để lại những ấn tượng, được nhân dân cả nước tin tưởng, đồng tình ủng hộ. Phấn khởi, tin tưởng vào thành công của kỳ họp, các cấp, các ngành và các địa phương cần nâng cao trách nhiệm, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng còn lại của năm 2013, đồng thời sớm đưa các đạo luật và Nghị quyết đã được QH thông qua vào thực tế cuộc sống, góp phần tích cực vào sự nghiệp CNH, HÐH đất nước.

 

NHÂN DÂN
Theo:

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC