Phát huy hơn nữa truyền thống uống nước nhớ nguồn

Thứ Sáu, 26/07/2013, 22:21:00
 Font Size:     |        Print

Hôm nay 27-7, ngày cả nước thể hiện sự biết ơn và tình cảm sâu sắc đối với những người có công với cách mạng, những người đã chiến đấu, hy sinh tính mạng và một phần xương máu của mình vì nền độc lập, tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

 

Ðền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn đã trở thành truyền thống tốt đẹp làm nên sức mạnh Việt Nam - một dân tộc anh dũng, kiên cường và nhân văn.

Mặc dù kinh tế đất nước đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhưng Ðảng, Nhà nước và toàn xã hội luôn đặc biệt quan tâm, chú trọng và không ngừng đẩy mạnh, mở rộng công tác đền ơn, đáp nghĩa hoàn thiện, ban hành nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ gia đình và người có công với nước. Ðây là cơ sở quan trọng để các hoạt động đền ơn đáp nghĩa ngày càng thiết thực đi vào chiều sâu, theo đúng tinh thần Nghị quyết Ðại hội lần thứ XI của Ðảng: Huy động mọi nguồn lực xã hội, cùng với Nhà nước chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của những người và gia đình có công... Tạo điều kiện, khuyến khích người và gia đình có công tích cực tham gia phát triển kinh tế để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, có mức sống cao hơn mức sống trung bình của dân cư tại địa bàn.

Ngay từ đầu tháng 7, Chủ tịch nước đã có Quyết định 1142/QÐ-CTN về việc tặng quà nhân dịp Ngày thương binh, liệt sĩ. Các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước đã cùng nhiều đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các trung tâm nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh trong cả nước... Bên cạnh đó, các địa phương, bộ, ngành, đoàn thể đã dành kinh phí và huy động các nguồn lực xã hội để triển khai kịp thời, hiệu quả các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, qua đó tạo niềm tin đối với người có công về sự chăm lo, trợ giúp của Ðảng, Nhà nước đối với những cống hiến, hy sinh của họ vì độc lập, tự do của dân tộc.

Ðền ơn đáp nghĩa đã trở thành một phong trào sâu rộng, có sức lan tỏa lớn và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp... tích cực, chủ động tham gia, với các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng; xây dựng mới và sửa chữa nhà tình nghĩa; đỡ đầu con em thương binh, liệt sĩ; trợ cấp, hỗ trợ thường xuyên các gia đình chính sách; tuổi trẻ cả nước đồng loạt triển khai Ðêm thắp nến tri ân anh hùng, liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ... đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong cộng đồng

Bên cạnh những nỗ lực, cố gắng của Ðảng, Nhà nước và xã hội đối với công tác đền ơn đáp nghĩa thì cũng còn một bộ phận người có công đang gặp khó khăn trong cuộc sống, nhất là ở vùng sâu, vùng xa; việc thực hiện đầy đủ, kịp thời những chính sách dành cho người có công còn hạn chế, bất cập; có nơi chưa được quan tâm đúng mức... Từ thực tế này, các cơ quan chức năng cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các chế độ, chính sách ưu đãi đối với những người có công trong các thời kỳ lịch sử của đất nước. Khẩn trương giải quyết những vướng mắc, kịp thời trong thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công. Ðẩy mạnh, mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền về công tác đền ơn đáp nghĩa. Cần động viên, khuyến khích cả cộng đồng tích cực, chủ động tham gia chăm sóc, đền ơn đáp nghĩa người có công với nước bằng những việc làm thiết thực. Ðộng viên, tạo điều kiện thuận lợi giúp các gia đình chính sách vượt qua khó khăn, tự chăm lo đời sống của bản thân và gia đình. Tiếp tục đề cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, nhất là trong việc kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện chính sách ưu đãi người có công, động viên, khen thưởng xứng đáng những đơn vị, cá nhân làm tốt công tác này.

Ðền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn, vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm của cả cộng đồng và toàn xã hội để cuộc sống tinh thần và vật chất của người có công đầy đủ hơn, ấm áp hơn, nhằm duy trì và phát huy tốt hơn nữa truyền thống đạo lý của dân tộc, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, chính trị, phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

NHÂN DÂN

 


Theo:

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC