Xã luận

Quyết tâm đưa đất nước vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội

Thứ Sáu, 29/11/2013, 12:11:00
 Font Size:     |        Print

Hôm qua, 29-11, Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội (QH) khóa XIII đã hoàn thành tốt đẹp chương trình nghị sự và bế mạc sau hơn một tháng diễn ra với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao.

Đây là kỳ họp giữa nhiệm kỳ QH và cũng là nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng. Kỳ họp này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để toàn Đảng, toàn dân nhìn lại chặng đường gần ba năm qua, đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội và các mặt công tác khác. Đồng thời, xác định những việc cần tập trung thực hiện trong năm 2014 và chặng đường còn lại của Kế hoạch 5 năm nhằm bảo đảm thúc đẩy phát triển đất nước.

Tại kỳ họp, các đại biểu QH đã tập trung phân tích, đánh giá và thống nhất nhận định: Gần ba năm qua, kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro và khả năng phục hồi chậm. Trong nước, lạm phát tăng, tồn kho, nợ xấu cao, số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động tăng cao, tăng trưởng chậm lại, thu ngân sách giảm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ổn định kinh tế vĩ mô. Trong bối cảnh đó, bằng quyết tâm của cả hệ thống chính trị, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các ngành, các cấp, các địa phương và các doanh nghiệp, đến nay, tình hình kinh tế - xã hội đã có bước chuyển biến tích cực, đúng hướng trên hầu hết các lĩnh vực.

Thực hiện chức năng lập pháp, Kỳ họp thứ sáu, QH khóa XIII đã có quyết định lịch sử, đó là xem xét, thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (sửa đổi) với sự nhất trí của tuyệt đại đa số đại biểu QH. Trước đó, QH đã dành chín tháng để tiếp thu ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân ta ở trong nước và nước ngoài. Trong kỳ họp này, QH tiếp tục dành thời gian để thảo luận dân chủ, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao với tinh thần chân thành lắng nghe ý kiến của nhân dân, tiếp thu, giải trình đầy đủ, thuyết phục những vấn đề đặt ra. Quốc hội đã làm việc tận tụy với tinh thần khoa học, lắng nghe, thấu hiểu, chắt lọc tinh hoa trí tuệ của đồng bào và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị để hoàn thiện Hiến pháp. Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (sửa đổi) đã thể hiện rõ ý Đảng, lòng dân, khẳng định vai trò lãnh đạo Nhà nước, xã hội của Đảng. Đồng thời, thể hiện niềm tin, ý chí, nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân với Đảng. Đây là bản Hiến pháp của thời kỳ đổi mới toàn diện, đồng bộ về kinh tế, chính trị, đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới.

QH cũng đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi), với phạm vi điều chỉnh rộng, tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội và đời sống của người dân.

Quốc hội đã dành thời gian xem xét một số vấn đề, nội dung quan trọng khác trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong đó, cùng với việc tiếp tục thông qua tám luật và cho ý kiến vào 10 dự án luật quan trọng khác, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, Chính phủ đã báo cáo với QH việc triển khai thực hiện Nghị quyết của QH về chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp trước.

QH đã xem xét, biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, có ý nghĩa và tác động lớn đối với tình hình phát triển kinh tế, xã hội đất nước cũng như đời sống nhân dân. Đó là: Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp; Nghị quyết về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012; Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn... Những hoạt động nêu trên cho thấy, QH đã tăng cường giám sát nghiêm việc giải quyết những vấn đề bức xúc mà các đại biểu QH cùng cử tri cả nước quan tâm.

QH yêu cầu, sau Kỳ họp thứ sáu, Chính phủ cùng các cấp, các ngành cần khẩn trương tổ chức triển khai thi hành các luật, các Nghị quyết vừa được QH thông qua...

Trong thời gian tới, khi bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo. Trong nước, những hạn chế, yếu kém vốn có của nền kinh tế chậm được khắc phục cùng với những vấn đề mới phát sinh tác động không thuận đến ổn định kinh tế vĩ mô. Thiên tai, bão lũ liên tiếp xảy ra, gây thiệt hại nặng nề đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Chính vì vậy, Kỳ họp thứ sáu, QH khóa XIII đã thống nhất đề ra nhiều chủ trương, giải pháp và quyết sách quan trọng.

Phấn khởi, tin tưởng vào thành công của Kỳ họp thứ sáu, QH khóa XIII, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng các cấp, các ngành tập trung mọi nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của kỳ họp đã đề ra. Trong đó trọng tâm phát triển kinh tế cần áp dụng các giải pháp cụ thể trong việc tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, chính sách tài khóa chặt chẽ. Điều hành lãi suất phù hợp mục tiêu kiểm soát lạm phát. Tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh đối với doanh nghiệp và người dân. Bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn; khuyến khích cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, có giải pháp hiệu quả, dài hạn hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm nông sản chủ lực ổn định, bền vững. Trước mắt cần tập trung vào các sản phẩm có thế mạnh, như lúa, cà-phê, caosu, tôm, cá, cây ăn trái... Cần khẩn trương rà soát, đánh giá, bổ sung chính sách hỗ trợ phù hợp đối với thị trường bất động sản.

Đồng thời, triển khai toàn diện các giải pháp, thúc đẩy sự tham gia hiệu quả của các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế vào quá trình tái cơ cấu nền kinh tế; sớm hoàn thiện đề án tái cơ cấu đầu tư, mà trọng tâm là đầu tư công. Kiểm tra, rà soát lại thiết kế, dự toán các dự án, công trình, loại bỏ các hạng mục không cần thiết. Rà soát, sửa đổi bổ sung hệ thống pháp luật, trước hết là về tổ chức bộ máy nhà nước cho phù hợp Hiến pháp sửa đổi. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc, khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những vụ việc liên quan đất đai. Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm; giữ vững an ninh quốc gia; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Chính phủ cùng các ngành, các cấp, các cơ quan và các địa phương trong cả nước cần có kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết vừa được thông qua, bảo đảm để các quyết định của QH được triển khai đồng bộ, toàn diện và có kết quả trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước.

Với tinh thần làm việc trách nhiệm cao trước nhân dân, Kỳ họp thứ sáu, QH khóa XIII đã kết thúc thành công với nhiều điểm nhấn và dấu ấn sâu sắc trong đồng bào, cử tri cả nước. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đưa đất nước vượt qua khó khăn, bứt phá vươn lên trong thời kỳ mới góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

NHÂN DÂN

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC