Gần 50 triệu cổ phiếu hai công ty nước sạch chuẩn bị lên UPCoM

NDĐT - Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa cho biết, đã chấp thuận hơn 18 triệu cổ phiếu của CTCP Nước sạch Bắc Giang (MCK: BGW) và gần 32 triệu cổ phiếu của CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương (MCK: HDW) được giao dịch chính thức trên thị trường UPCoM tại HNX vào ngày 31-10 và 3-11 tới, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 10.100 đồng/cổ phiếu BGW và 10.500 đồng/cổ phiếu HDW. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch của hai công ty gần 500 tỷ đồng.  (29/10/2017)

TIN BÀI KHÁC

Ngày 16-10, 70 triệu cổ phiếu Thủy sản Minh Phú lên UPCoM

  08/10/2017
NDĐT - Thông tin từ Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 16-10 tới, HNX sẽ chính thức đưa 70 triệu cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MCK: MPC) vào giao dịch trên thị trường UPCoM, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 79 nghìn đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch của công ty lên tới 700 tỷ đồng.  

Thêm 6.460 tỷ đồng cổ phiếu Bưu điện Liên Việt lên UPCoM

  02/10/2017
NDĐT - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 5-10 tới, 646 triệu cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (MCK: LPB) chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 14.800 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch lên tới 6.460 tỷ đồng.  

Sàn UPCoM đón hơn 225 triệu cổ phiếu Thủy điện Hủa Na ngày 5-10

  30/09/2017
NDĐT - Thông tin từ Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, HNX đã chấp thuận hơn 225,6 triệu cổ phiếu của CTCP Thủy điện Hủa Na (MCK: HNA) được giao dịch trên thị trường UPCoM vào ngày 5-10 tới, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 10 nghìn đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch của công ty lên tới hơn 2.256 tỷ đồng.  

600 tỷ đồng chứng khoán KCN Hiệp Phước chuẩn bị lên sàn UPCoM

  28/09/2017
NDĐT – Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa cho biết, ngày 5-10 tới, sẽ chính thức đưa 60 triệu cổ phiếu của CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước (MCK: HPI) vào giao dịch trên thị trường UPCoM với giá tham chiếu trong ngày giao địch dầu tiên là 16 nghìn đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký của công ty lên tới 600 tỷ đồng. 

56 triệu cổ phiếu Thực phẩm đông lạnh KIDO giao dịch trên UPCoM ngày 28-9

  24/09/2017
NDĐT - Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa cho biết, đã chấp thuận 56 triệu cổ phiếu của CTCP Thực phẩm đông lạnh KIDO (MCK: KDF) được giao dịch trên thị trường UPCoM vào ngày 28 và 29-9 tới, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 60 nghìn đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch của KIDO lên tới 560 tỷ đồng.  

Gần 2.000 tỷ đồng chứng khoán Nhiệt điện Cẩm Phả chuẩn bị lên sàn UPCoM

  22/09/2017
NDĐT – Thông tin từ Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 25-9 tới, gần 197 triệu cổ phiếu của CTCP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (MCK: NCP) sẽ chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX với tổng giá trị đăng ký giao dịch lên tới hơn gần 2.000 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 10 nghìn đồng/cổ phiếu.  

Hơn 640 tỷ đồng chứng khoán SBM và KGM lên UPCoM ngày 21-9

  14/09/2017
NDĐT – Ngày 14-9, Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, đã chấp thuận hơn 25,4 triệu cổ phiếu của CTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang (MCK: KGM) và 39 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư Phát triển Bắc Minh (MCK: SBM) vào giao dịch chính thức trên thị trường UPCoM tại HNX, ngày 21-9 tới, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên lần lượt là 16.500 đồng/cổ phiếu SBM và 10 nghìn đồng/cổ phiếu KGM. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch của hai công ty lên tới hơn 640 tỷ đồng.  

Gần 21 triệu cổ phiếu Xây dựng Hạ tầng Sông Đà lên UPCoM ngày 15-9

  12/09/2017
NDĐT - Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa cho biết, sẽ chính thức đưa gần 21 triệu cổ phiếu của CTCP Xây dựng Hạ tầng Sông Đà (MCK: SDH) vào giao dịch trên thị trường UPCoM, ngày 15-9 tới, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 1.900 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch của công ty lên tới 209,5 tỷ đồng.  

38,6 triệu cổ phiếu Vật liệu và Xây dựng Đồng Tháp lên UPCoM ngày 6-9

  30/08/2017
NDĐT – Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa cho biết, đã chấp thuận 38,6 triệu cổ phiếu của CTCP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp (MCK: BDT) được giao dịch chính thức trên thị trường UPCoM tại HNX, vào ngày 6-9 tới, với giá tham chiếu trong ngày giao địch đầu tiên là 10.600 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch của công ty lên tới 386 tỷ đồng.  

Hơn 73 triệu cổ phiếu Phong Phú lên sàn UPCoM ngày 23-8

  18/08/2017
NDĐT - Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa cho biết, đã chấp thuận hơn 73 triệu cổ phiếu của Tổng Công ty CP Phong Phú (MCK: PPH) được giao dịch chính thức trên thị trường UPCoM vào ngày 23-8 tới, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 25 nghìn đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch của Tổng Công ty lên tới hơn 733 tỷ đồng.  

36,5 triệu cổ phiếu Đầu tư Cảng Cái Lân gia nhập thị trường UPCoM ngày 28-7

  25/07/2017
NDĐT – Thông tin từ Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, HNX đã chấp thuận hơn 36,5 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân (MCK: CPI) vào giao dịch chính thức trên thị trường UPCoM tại HNX, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 5.900 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch của Công ty lên tới hơn 365 tỷ đồng.  

Hơn 272 triệu cổ phiếu Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc lên sàn UPCoM ngày 26-7

  22/07/2017
NDĐT – Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, đã chấp thuận 272,2 triệu cổ phiếu của CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (MCK: DHB) được giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX, vào ngày 26-7 tới, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 6.800 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch lên tới hơn 2.720 tỷ đồng.