Huy động trái phiếu Chính phủ vượt 155 nghìn tỷ đồng

Thứ Năm, 26/10/2017, 14:37:19
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, kể từ đầu năm 2017, KBNN đã huy động thành công 155.089,6593 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại HNX.

Phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành ngày 25-10 với tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng cho ba loại kỳ hạn: 5 năm (1.500 tỷ đồng), 7 năm (500 tỷ đồng) và 10 năm (1.000 tỷ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 15 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 4.111 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 4,50-5,00%/năm. Kết quả, huy động được 210 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 4,50%/năm, thấp hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 18-10-2017).

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 11 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.301 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 4,83-5,20%/năm. Kết quả, huy động thành công 500 tỷ đồng trái phiếu 7 năm với lãi suất trúng thầu 4,83%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 18-10-2017).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 11 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.566 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,40-6,00%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 5,42%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 18-10-2017). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 10 năm gọi thầu 300 tỷ đồng, có hai thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ là 351 tỷ đồng, kết quả huy động được 300 tỷ đồng.

XUÂN VIỆT

Chia sẻ