Hơn 7,5 nghìn tỷ đồng “rót” vào TPCP trong tháng 10

Thứ Tư, 01/11/2017, 11:22:17
 Font Size:     |        Print
 

Giám sát đấu thầu trái phiếu Chinh phủ.

NDĐT - Tháng 10/2017, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức 15 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 7.510 tỷ đồng trái phiếu do Kho bạc Nhà nước phát hành, tăng 45,5% so với tháng 9/2017. Tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu đạt 60,5%.

Theo đó, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm nằm trong khoảng 4,50-4,65%/năm, 7 năm là 4,83%/năm, 10 năm trong khoảng 5,42-5,90%/năm và 15 năm là 6,20%/năm.

So với tháng 9/2017, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước kỳ hạn 5 năm và 7 năm giảm, trong khi kỳ hạn10 năm tăng.

STT

Kỳ hạn trái phiếu

Số đợt đấu thầu

GT gọi thầu

GT đăng ký

GT trúng thầu

Vùng LS
đặt thầu (%/Năm)

Vùng LS trúng thầu (%/Năm)

1

5 Năm

4

5,300,000,000,000

17,214,000,000,000

3,060,000,000,000

4.42 - 5

4.5 - 4.65

2

7 Năm

3

2,150,000,000,000

7,103,000,000,000

1,400,000,000,000

4.8 - 6

4.83 - 4.83

3

10 Năm

5

3,450,000,000,000

11,064,000,000,000

2,850,000,000,000

5.4 - 6.5

5.42 - 5.9

4

15 Năm

1

500,000,000,000

1,600,000,000,000

200,000,000,000

6.2 - 6.9

6.2 - 6.2

5

20 Năm

1

500,000,000,000

1,351,000,000,000

0

6.08 - 6.25

0 - 0

6

30 Năm

1

500,000,000,000

739,000,000,000

0

6.21 - 6.5

0 - 0

Tổng

15

12,400,000,000,000

39,071,000,000,000

7,510,000,000,000

Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 10, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 952 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 104,6 nghìn tỷ đồng, giảm 10,9% về giá trị so với tháng 9/2017. Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repo) đạt hơn 1,047 tỷ trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 106,1 nghìn tỷ đồng, tăng 17,7% về giá trị so với tháng 9/2017.

Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đạt hơn 4,5 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của NĐTNN đạt hơn 4,8 nghìn tỷ đồng. Giá trị giao dịch bán repo của NĐTNN đạt hơn 345 tỷ đồng. Không có giao dịch mua repo của NĐTNN.

HUY PHƯƠNG

Chia sẻ