Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu cho hai công ty chứng khoán

Thứ Năm, 23/11/2017, 08:46:14
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT – Ngày 23-11, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã chuyển quyền sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (VNM) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng (VPB) cho các nhà đầu tư.

* Căn cứ công văn số 7552/UBCK-PTTT ngày 07-11-2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán VPB, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VPB như sau:

STT

Bên chuyển quyền sở hữu

Bên nhận chuyển quyền sở hữu

Số lượng cổ phiếu VPB chuyển quyền sở hữu

1

Mirae Asset Vietnam IPO Plus Professional Investment Privately Placed Investment Trust 1

Arjuna Fund PTE.LTD.

500.000

2

Fides Xin Moi B&I Private Investment Trust 3

1.000.000

3

Fides Xin Moi B&I Private Investment Trust 3

Ashoka PTE.LTD.

50.000

4

Fides Xin Moi B&I Private Investment Trust 4

150.000

5

Fides Xin Moi B&I Private Investment Trust 5

130.000

6

Fides Xin Zhao Private Investment Trust 1

550.000

7

Fides May Man Private Investment Trust 1

100.000

8

Yurie Vietnam Public Offered Securities Master Investment Trust (Balanced Bond)

450.000

9

Yurie Vietnam IPO Specialized Investment Type Private Placement Investment Trust (Balanced Bond - Derivative Type)

70.000

Tổng

3.000.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 22-11-2017.

* Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng thành lập năm 2006, sau hơn 10 năm hoạt động, VPBS đã trở thành một trong những công ty chứng khoán lớn nhất Việt Nam, và là đối tác tin cậy hàng đầu trong nước và quốc tế; cung cấp các giải pháp sáng tạo đem lại giá trị bền vững cho khách hàng.

Căn cứ công văn số 7089/UBCK-QLCB ngày 23-10-2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán VNM, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VNM như sau:

Stt

Bên chuyển quyền

sở hữu

Bên nhận chuyển quyền

sở hữu

Số lượng cổ phiếu HBE chuyển quyền sở hữu (loại 1)

1

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước – Công ty TNHH

Platinum Victory Pte. Ltd

48.333.400

Tổng cộng

48.333.400

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 23-11-2017.

H.T

Chia sẻ