Trái phiếu Chính phủ thu hút thêm 1.350 tỷ đồng đầu tư

NDĐT – Ngày 19-4, Sở GDCK Hà Nội cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành ngày 18-4-2018 đã huy động được tổng cộng 1.350 tỷ đồng. (19/04/2018)

TIN BÀI KHÁC

Thêm 2.215 tỷ đồng tiếp tục đổ vào TPCP

  08/02/2018
NDĐT – Ngày 8-2, Sở GDCK Hà Nội cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành ngày 7-2-2018 có tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10 năm (1.000 tỷ đồng) và 15 năm (1.000 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 2.215 tỷ đồng. 

Sẽ ban hành bốn Nghị định để phát triển thị trường trái phiếu

  02/02/2018
NDĐT - Ngày 2-2, Sở GDCK Hà Nội (HNX) tổ chức Hội nghị Thành viên thị trường trái phiếu Chính phủ (TPCP) đầu năm 2018. Vụ Tài chính Ngân hàng cho biết, năm 2018, Bộ Tài chính sẽ tập trung xây dựng và trình Chính phủ ban hành bốn Nghị định để phát triển thị trường trái phiếu.  

Huy động hơn 19,3 nghìn tỷ đồng TPCP trong tháng 1

  01/02/2018
NDĐT – Ngày 1-2, Sở GDCK Hà Nội cho biết, HNX đã tổ chức 12 phiên đấu thầu trong tháng 1, huy động được tổng cộng 19.365 tỷ đồng trái phiếu, tăng 63,3% so với tháng 12/2017. 

Nhà đầu tư mua hết 5.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

  10/01/2018
NDĐT - Ngày 10-1, HNX đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành, tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 7 năm (3.000 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng) và 15 năm (1.000 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động thành công 5.000 tỷ đồng. 

Hơn 9.000 tỷ đồng “đổ vào” TPCP trong tháng 11

  01/12/2017
NDĐT - Tháng 11/2017, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức 31 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 9.153 tỷ đồng trái phiếu, tăng 21,8% so với tháng 10/2017, tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu đạt 45,5%. 

Đã có hơn 158 nghìn tỷ đồng đầu tư vào TPCP

  29/11/2017
NDĐT - Ngày 29-11, HNX đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, tổng khối lượng gọi thầu 2.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm, 7 năm, 10 năm và 20 năm, mỗi kỳ hạn gọi thầu 500 tỷ đồng. Kết quả, phiên đấu thầu huy động được tổng cộng 646 tỷ đồng.  

Huy động thành công 1.179 tỷ đồng TPCP

  02/11/2017
NDĐT - Ngày 1-11, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng cho bốn loại kỳ hạn: 5 năm (1.000 tỷ đồng), 7 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng).  

Hơn 7,5 nghìn tỷ đồng “rót” vào TPCP trong tháng 10

  01/11/2017
NDĐT - Tháng 10/2017, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức 15 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 7.510 tỷ đồng trái phiếu do Kho bạc Nhà nước phát hành, tăng 45,5% so với tháng 9/2017. Tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu đạt 60,5%. 

Huy động trái phiếu Chính phủ vượt 155 nghìn tỷ đồng

  26/10/2017
NDĐT - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, kể từ đầu năm 2017, KBNN đã huy động thành công 155.089,6593 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại HNX. 

Thêm 1.900 tỷ đồng đầu tư trái phiếu Chính phủ

  19/10/2017
NDĐT - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành ngày 18-9 với tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng cho 3 loại kỳ hạn: 5 năm (1.500 tỷ đồng), 7 năm (1.000 tỷ đồng) và 10 năm (500 tỷ đồng). 

Hơn 4.000 tỷ đồng đầu tư TPCP trong tháng 9

  29/09/2017
NDĐT – Tháng 9/2017, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức 16 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 4.086 tỷ đồng trái phiếu do Kho bạc Nhà nước phát hành, tăng 28,5% so với tháng 8/2017. Tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu đạt 47,5%. 

Giao dịch trái phiếu chính phủ tăng kỷ lục hơn 15 nghìn tỷ đồng/phiên

  23/09/2017
NDĐT - Chín tháng đầu năm 2017, giao dịch trên thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP) tăng mạnh so cùng kỳ năm 2016. Tỷ trọng giao dịch repo đạt hơn 48% trên tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, đặc biệt phiên giao dịch kỷ lục ngày 22-6 có giá trị giao dịch lên tới hơn 15.000 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng trên thị trường TPCP.