Vì một Quốc hội đoàn kết, sáng tạo, đổi mới và hành động

Vì một Quốc hội đoàn kết, sáng tạo, đổi mới và hành động

NDĐT - Quốc hội khóa XIV sẽ là Quốc hội đoàn kết, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, Quốc hội hành động vì lợi ích nhân dân, vì sự phát triển bền vững của đất nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định trong cuộc gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí.