Cho ý kiến về nội dung ba dự án luật

Cho ý kiến về nội dung ba dự án luật

Tiếp tục chương trình ngày làm việc thứ bảy của kỳ họp thứ hai, sáng 27-10, các đại biểu Quốc hội (QH) làm việc tại hội trường nghe các Tờ trình về dự án Luật Quản lý ngoại thương; dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN) (sửa đổi); dự án Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi).