Kỷ niệm 20 năm thành lập Cơ quan đại diện thường trú ADB tại Việt Nam

Kỷ niệm 20 năm thành lập Cơ quan đại diện thường trú ADB tại Việt Nam

* Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến

Chiều 2-12, tại Hà Nội, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập ADB và 20 năm thành lập Cơ quan đại diện thường trú ADB tại Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến.