Khẩn trương chấn chỉnh ngành hồ tiêu

Khẩn trương chấn chỉnh ngành hồ tiêu

Từ tháng 10-2016 đến nay, giá hồ tiêu trên thị trường đột ngột giảm sâu, ảnh hưởng lớn đến thu nhập và đời sống của nhiều hộ nông dân. Điều đáng lo ngại là, nông dân ở nhiều địa phương vẫn tiếp tục mở rộng diện tích bất chấp nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Thực trạng này đang đặt ra yêu cầu bức thiết, đòi hỏi chính quyền và các ngành chức năng cần có giải pháp quyết liệt hơn nữa trong công tác quản lý quy hoạch cũng như triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành hồ tiêu.