Bế mạc phiên họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV

Bế mạc phiên họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV

NDĐT - “Sau tám ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã hoàn thành tốt đẹp chương trình làm việc của kỳ họp thứ nhất, kỳ họp mở đầu của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV” - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã phát biểu trong phiên bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV.