Nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh kinh tế, góp phần ổn định vĩ mô

Nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh kinh tế, góp phần ổn định vĩ mô

NDĐT - Ngày 25-5, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm an ninh kinh tế (ANKT) giai đoạn 2009-2016 và triển khai Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANKT trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế". Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.