Hôm nay, 23-10, Quốc hội bầu Chủ tịch nước

NDĐT- Theo chương trình dự kiến của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, hôm nay, ngày 23-10, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước bằng bỏ phiếu kín. Sau đó, Chủ tịch nước sẽ làm lễ tuyên thệ.