Đồng chí Trần Đại Quang được bầu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đồng chí Trần Đại Quang được bầu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sáng 25-7, các đại biểu Quốc hội (QH) làm việc tại hội trường. Đầu giờ làm việc buổi sáng, QH nghe Ủy ban Thường vụ QH (TVQH) báo cáo kết quả nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban và Ủy viên thường trực.