Thủy điện Lai Châu sản xuất hơn 294 triệu kW giờ điện an toàn

Thủy điện Lai Châu sản xuất hơn 294 triệu kW giờ điện an toàn

* Lễ hội xuống đồng và phát động Tết trồng cây tại Thái Nguyên

Những ngày đầu Xuân Bính Thân, Nhà máy Thủy điện Lai Châu vẫn sản xuất ổn định, liên tục. Từ khi phát điện tổ máy 1 ngày 14-12-2015 (sớm hơn ba tháng so tiến độ) đến sáng 10-2 (mồng 3 Tết), nhà máy đã sản xuất hơn 294 triệu kW giờ điện an toàn.