Lễ trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ hai - năm 2015

Lễ trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ hai - năm 2015

NDĐT - Ngày 28-5, tại Đài Truyền hình Việt Nam (Hà Nội), Ban Tuyên giáo T.Ư và Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại đã tổ chức Lễ trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ hai - năm 2015 (lĩnh vực báo chí).