Sáu tháng, thu hút thêm hơn 11 tỷ USD vốn FDI

Sáu tháng, thu hút thêm hơn 11 tỷ USD vốn FDI

NDĐT – Cục Đầu tư nước ngoài vừa cho biết, tính từ đầu năm đến ngày 20-6-2016, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 7,25 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng vốn FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm là 11,284 tỷ USD, tăng 105,4% so với cùng kỳ năm 2015.