Xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của khu vực miền Trung - Tây nguyên và cả nước

Xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của khu vực miền Trung - Tây nguyên và cả nước

NDĐT - Đó là yêu cầu mà Chủ tịch nước Trần Đại Quang đặt ra tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt thành phố Đà Nẵng ngày 29-4.