Dòng vốn FDI đang tăng nhanh, đạt hơn 10 tỷ USD

Dòng vốn FDI đang tăng nhanh, đạt hơn 10 tỷ USD

NDĐT – Ngày 27-5, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, trong năm tháng đầu năm 2016, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm đạt 10,159 tỷ USD, tăng 136,4% so với cùng kỳ năm 2015.