Quốc hội thông qua năm Luật

NDĐT- Chiều 19-11, Quốc hội đã thông qua Luật Đặc xá (sửa đổi), Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi, Luật Cảnh sát biển Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.