Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền trung - Tây Nguyên

Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền trung - Tây Nguyên

NDĐT - Sáng 6-5, tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định khai mạc Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền trung - Tây Nguyên lần 6 (vòng IV). Tham gia hội thảo có 20 đoàn đại biểu báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền trung - Tây Nguyên và các báo bạn ngoài khu vực.