Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Phú Yên

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Phú Yên

TTXVN - Ngày 3-5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Phú Yên, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn.