Đà Nẵng yêu cầu tháo dỡ các hạng mục xây dựng trái phép tại Khu du lịch Tiên Sa

Đà Nẵng yêu cầu tháo dỡ các hạng mục xây dựng trái phép tại Khu du lịch Tiên Sa

NDĐT - Thành ủy yêu cầu chủ đầu tư Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa dừng ngay việc thi công; xử lý, tháo dỡ các hạng mục công trình xây dựng đã thi công nhưng không đảm bảo các thủ tục về xây dựng theo quy định của pháp luật.