Hơn 300 nghìn hộ gia đình người có công được hỗ trợ nhà ở

NDĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết nghị tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2, theo đó số lượng hộ gia đình được hỗ trợ về nhà ở là 313.707 hộ; với kinh phí cần bổ sung thêm từ nguồn ngân sách Trung ương khoảng 840 tỷ đồng (ngoài 7.300 tỷ đồng đã được bố trí).