Quản lý ngoại thương chưa hiệu quả do luật chồng chéo

Quản lý ngoại thương chưa hiệu quả do luật chồng chéo

NDĐT – “Có quá nhiều các văn bản quy phạm pháp luật cùng quy định quản lý nhà nước về hoạt động ngoại thương dẫn đến tản mát, thiếu sự đồng bộ, thống nhất…”. Sáng 27-10, trình bày sự cần thiết xây dựng dự án Luật quản lý ngoại thương, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh cho biết.