Sẽ miễn, giảm hầu hết thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2020

Sẽ miễn, giảm hầu hết thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2020

NDĐT - Việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp là hình thức hỗ trợ trực tiếp tới người nông dân. Số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn, giảm đã và sẽ trực tiếp hỗ trợ người nông dân có thêm vốn để tái đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp; qua đó giúp người nông dân cải thiện cuộc sống, giảm bớt khó khăn, gắn bó với hoạt động sản xuất nông nghiệp.