Chủ tịch nước Trần Đại Quang kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Bru-nây

Chủ tịch nước Trần Đại Quang kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Bru-nây

• Bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Xin-ga-po

Sáng 28-8, tại thủ đô Ban-đa Xê-ri Bơ-ga-oan, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới dự và phát biểu ý kiến tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Bru-nây Đa-rút-xa-lam do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp quốc gia Bru-nây Đa-rút-xa-lam phối hợp tổ chức. Diễn đàn thu hút khoảng 250 doanh nghiệp hai nước tham dự.