Tranh luận bỏ hay giữ tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng

Tranh luận bỏ hay giữ tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng

NDĐT – Trong phiên thảo luận ở tổ ngày 21-10, mặc dù trong tờ trình của mình, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Thành Long thay mặt Chính phủ đã đề xuất bỏ tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông (Điều 292), nhưng bỏ, giữ hay sửa lại điều luật này vẫn được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận.