Thông tin đối ngoại góp phần đẩy mạnh hội nhập quốc tế

Thông tin đối ngoại góp phần đẩy mạnh hội nhập quốc tế

NDĐT - Ngày 5-5, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Ban chỉ đạo T.Ư về công tác thông tin đối ngoại phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2016.