Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp; Chủ tịch nước Trần Ðại Quang đón, hội đàm; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống CH Hồi giáo I-ran H.Ru-ha-ni

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp; Chủ tịch nước Trần Ðại Quang đón, hội đàm; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống CH Hồi giáo I-ran H.Ru-ha-ni

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Ðại Quang, Tổng thống nước CH Hồi giáo I-ran Hát-xan Ru-ha-ni thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Chiều 6-10, tại Trụ sở T.Ư Ðảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Tổng thống nước CH Hồi giáo I-ran Hát-xan Ru-ha-ni đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.