Bảo đảm quyền con người và hội nhập quốc tế

Bảo đảm quyền con người và hội nhập quốc tế

Hôm qua ngày 25-10, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội (QH) khóa XIV sang ngày làm việc thứ năm. Các đại biểu thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật về hội.