Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng  Lý Khắc Cường, Chủ tịch QH Trương Đức Giang,  Chủ tịch Chính hiệp Du Chính Thanh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Lý Khắc Cường, Chủ tịch QH Trương Đức Giang, Chủ tịch Chính hiệp Du Chính Thanh

TTXVN - Sáng 13-1, tại Đại lễ đường Nhân dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến đồng chí Lý Khắc Cường, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc.