Cần làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý

Cần làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý

NDĐT – Nông dân bốn huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn đang bức xúc trước việc, ba doanh nghiệp sản xuất, phân phối, bán giống KB1, PAC 837 vẫn trong quá trình thử nghiệm để canh tác trên diện rộng, gây thiệt hại không nhỏ đối với sản xuất.