Lấy ổn định kinh tế vĩ mô làm nền tảng cho tăng trưởng bền vững

Lấy ổn định kinh tế vĩ mô làm nền tảng cho tăng trưởng bền vững

NDĐT - Sáng 29-7, báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm đạt những kết quả tích cực. Đồng thời, Thủ tướng cũng nêu tám nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.