Chủ tịch nước Trần Ðại Quang tiếp Bộ trưởng Nội vụ Mi-an-ma

Chủ tịch nước Trần Ðại Quang tiếp Bộ trưởng Nội vụ Mi-an-ma

Ngày 5-12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang đã tiếp Bộ trưởng Nội vụ Mi-an-ma Ki-ô Xuề đang thăm làm việc tại Việt Nam.